Integralność Jelitowa

Integralność jelitowa kluczem
do sukcesu w hodowli gołębi

Hodowla gołębi to źródło dumy i satysfakcji zaangażowanego hodowcy. Jednakże w pracy hodowlanej  napotykamy wielokrotnie na rozmaite, niekorzystne czynniki, odbijające się na efektach naszej pracy i stanowiące bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia naszych ptaków. Źródła tych zagrożeń częstokroć są bardzo złożone i z praktyki wiemy, że prowadzone przez nas zabiegi lecznicze nie zawsze przynoszą pożądane efekty. Istotnym elementem w działaniach podejmowanych  przez hodowców jest niewątpliwie profilaktyka związana z zapewnieniem prawidłowych warunków zoohigienicznych w gołębnikach. Czyszczenie miejsc, gdzie przebywają ptaki, usuwanie odchodów, zanieczyszczonej karmy, wymiana i zapewnienie czystej wody do picia. Pojawia się jednak pytanie, czy zawsze dokładamy wszelkich i niezbędnych starań, by zapewnić hodowanym przez nas gołębiom optymalne warunki higieniczne? Czy zawsze prawidłowo identyfikujemy zagrożenia, na które narażone są gołębie? Prowadzimy szczepienia, podajemy produkty lecznicze weterynaryjne w tym antybiotyki, by zapewnić właściwy poziom zdrowotności w naszych stadach. Czy zastanawiamy się jednak nad źródłem tych zagrożeń? Czy prowadzimy czyszczenie klatek, wolier, zabiegi dezynfekcyjne? Czy dokładamy niezbędnej staranności wybierając karmy i ziarna dla naszych ptaków, czy pamiętamy o przydatności mikrobiologicznej wody dostępnej ptakom do picia?

Środowisko przebywania ptaków oraz woda i karma stanowią idealną pożywkę dla rozwoju chorobotwórczych bakterii i wirusów, prowadząc w konsekwencji do pojawienia się zaburzeń jelitowych u naszych ptaków. Sytuacja taka prowadzi do utraty cennych składników pokarmowych z organizmu w tym przede wszystkim witamin i aminokwasów. W nadmiernie rozluźnionym kałomoczu ptaki tracą również niezbędną dla ich metabolizmu wodę, co powodować może ich osłabienie, pogorszenie kondycji, wycieńczenie, a w skrajnych przypadkach nawet upadki.

Mnogość istotnych czynników uniemożliwia często postawienie jednoznacznej diagnozy. Postawić ją powinniśmy na podstawie wnikliwej oceny stanu zdrowotnego stada i warunków w jakich jest ono utrzymywane. Sytuacje związane z nadmierną utratą wody z organizmu, z nadmiernie rozluźnionymi odchodami muszą być diagnozowane wspólnie przez hodowcę i opiekującego się stadem lekarza weterynarii.

Jednym z narzędzi umożliwiających prewencję związaną z zapewnieniem integralności jelitowej
i stymulację trwale funkcjonującej bariery jelitowej u ptaków są preparaty profilaktyczne firmy FARMWET, oparte o standaryzowane ekstrakty ziołowe wykazujące się szerokim spektrum działania, skierowanym w szczególności na ograniczenie rozwoju patogennej flory bakteryjnej. Naturalne substancje  zawarte w produktach takich jak Diaromix (proszek) i Diaromix Plus (karma pełnoporcjowa) dodatkowo zapewniają działanie osłonowe na przewód pokarmowy, co chroni organizm ptaków przed niekorzystnym działaniem patogennej flory bakteryjnej obecnej naturalnie w organizmie ptaków jak i w otaczającym je środowisku. Niebagatelnym jest również fakt zapewnienia odpowiednich warunków funkcjonowania śluzówki przewodu pokarmowego, odgrywającej kluczową rolę w przyswajaniu z karmy składników pokarmowych. Zarówno Diaromix jak i Diaromix Plus można podawać ptakom w warunkach zwiększonego ryzyka wystąpienia zaburzeń w układzie pokarmowym jak i w układach prewencyjnych, jako dodatkowy element stosowanego modelu żywienia.

Produktem przeznaczonym do ciągłego podawania z wodą do picia są krople Oregomix zawierające w swoim składzie unikalną kombinację bezpiecznych kwasów organicznych, stanowiących doskonałe narzędzie prewencyjne w walce z rozwojem patogenów w wodzie do picia. Dodatkowo znajdujące się w Oregomixie ekstrakty ziołowe wpływają stymulująco na funkcje przewodu pokarmowego i wspierają prozdrowotne działanie kwasów organicznych przyczyniając się również do zwiększenia wykorzystania składników pokarmowych. Zapewnienie odpowiedniego poziomu profilaktyki integralności jelitowej to niezbędny element w efektywnej pracy hodowlanej. Element, który doceniany jest wszędzie tam, gdzie hodowla oparta jest na podbudowanej doświadczeniem hodowcy świadomości zagrożeń i istotności problematyki integralności jelitowej.