Oferta

Zachodzące w ostatnich latach zmiany w sporcie gołębiowym, znajdujące swój wyraz między innymi w zaostrzeniu określonych wymagań weterynaryjnych względem gołębi biorących udział w zawodach, a także ogólnie zauważalny wśród hodowców wzrost świadomości weterynaryjnej, wyznaczają nowe ramy dla rozwoju kontaktów na linii lekarze weterynarii – hodowcy gołębi oraz grupujące ich oddziały. W związku z tym zapraszamy do nawiązania stałej współpracy z gabinetami z sieci Centrum Zdrowia Gołębi i objęcia Waszego gołębnika lub też całego Oddziału pełną opieką weterynaryjną naszych gabinetów.

Oferta gabinetów obejmuje, wedle indywidualnego lub też zbiorowego zapotrzebowania:

 1. szczepienia okresowe (salmoneloza, paramyxowiroza, ospa gołębi, itp.) prowadzone zarówno w siedzibie oddziału/u hodowców, jak i na miejscu w gabinecie;
 2. ordynowanie leków;
 3. konsultacje i doradztwo w zakresie przeciwdziałania i zwalczania chorób oraz profilaktyki zdrowotnej i żywieniowej (prowadzone zarówno u hodowcy/w siedzibie oddziału, na miejscu w gabinecie, jak i za pośrednictwem telefonu i Internetu);
 4. konsultacje w zakresie diagnozowania niepowodzeń lotowych i hodowlanych;
 5. badania ogólne i diagnozowanie chorób gołębi, w tym:
 • wymazy z wola wraz z diagnozą,
 • wymazy z kloaki wraz z diagnozą,
 • badania bakteriologiczne z antybiogramem,
 • badanie sekcyjne wraz z diagnozą,
 • zabiegi chirurgiczne (szycie zranionych ptaków, usuwanie guzów itp.);
 • monitoring serologiczny;
 • monitoring żywieniowy;
 • nadzór i dezynfekcja punktów wkładań oraz środków transportu;
 • dezynfekcja gołębników;
 • wydawanie świadectw o stanie zdrowia gołębi;
 • organizowanie szkoleń i sympozjów, poświęconych profilaktyce zdrowotnej i żywieniowej gołębi, a także technikom lotowym i hodowlanym, z udziałem największych autorytetów weterynaryjnych oraz czołowych polskich i zagranicznych hodowców;
 • sprzedaż środków profilaktycznych i dodatków żywieniowych.

Zapraszamy!